• 8438 - de Graaf - April 1971 (est)
  • 8439 - van Houten - April 1971 (est)
  • 8440 - Lambo - April 1971 (est)
  • 8441 - van der Wijde - April 1971 (est)
  • 8442 - Koop - April 1971 (est)
  • 8443 - van Asperen - April 1971 (est)
  • 8444 - van der Meer - April 1971 (est)
  • 8445 - den Hertog, F. - April 1971 (est) - Fedor den Hertog
  • 8446 - Kasher? - April 1971 (est)
  • 8447 - van den Berg - April 1971 (est)
  • 8448 - Kornelijn...? - April 1971 (est)