• 8784 - Derksen - November 1973 (est) - Jan Derksen jr or sr?
  • 8785 - Hamman - November 1973 (est)
  • 8786 - Kipping - November 1973 (est)
  • 8787 - Ordeman? - November 1973 (est)
  • 8788 - Dow - November 1973 (est)
  • 8789 - Kus - November 1973 (est)
  • 8790 - Klop - November 1973 (est)
  • 8791 - Krijtenburg - November 1973 (est)
  • 8792 - Vaasen? - November 1973 (est)
  • 8793 - Hooren (van de Berg)? - November 1973 (est)